Sen Đá Sỏi Trắng

20.000 80.000 

Mã: S00007 Danh mục: