Sen Đá Ruby Xanh Thân Dài

Sen đá ruby xanh thân dài là một loại cây mọng nước có nhiều nhánh với những chùm lá hình hoa hồng ở cuối mỗi đầu cành. Lá thường có màu xanh với ánh đồng và một vệt màu hồng ở mép lá. Mỗi chùm lá có thể có đường kính lên tới 15 cm. Chồi hoa, có thể cao tới 20 cm với những bông hoa hình ngôi sao có màu vàng và những vệt đỏ, thường xuất hiện vào mùa hè.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Mã: S00076 Danh mục: