Nha Đam Kiểng

Nha đam kiểng là một loại cây mọng nước nhỏ với những chiếc lá màu xanh đậm. Trên lá có những gai mờ dọc theo mép lá và rải rác trên cả hai bề mặt. Lá có thể có màu đỏ khi trồng trong điều kiện ánh nắng đầy đủ. Cây đẻ nhánh dễ dàng nên theo thời gian cây sẽ phát triển thành một cụm lớn. Chồi hoa có thể cao tới 45 cm, với các bông hoa hình ống màu cam sáng phía trên ngọn chồi.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Mã: S00057 Danh mục: