Móng Rồng Ngựa Vằn

Móng rồng ngựa vằn là một loại cây mọng nước nhỏ, có các chùm lá hình tam giác màu xanh đậm với các sọc ngang màu trắng ở mặt dưới và các chấm trắng ở mặt trên. Cây có thể cao tới 20 cm. Hoa hình ống, màu trắng mọc trên chồi hoa dài khoảng 20 cm.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Mã: S00055 Danh mục: