ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Trang web này, vuonnhangoai.com, được vận hành bởi vườn nhà ngoại. Các thuật ngữ “chúng tôi” và “của chúng tôi” dùng trong trang web này đề cập đến vườn nhà ngoại. vườn nhà ngoại cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho người sử dụng (gọi chung là “người sử dụng” hoặc “bạn”), với điều kiện người sử dụng chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được đưa ra ở đây.

Bằng việc truy cập vào trang web của chúng tôi và/hoặc mua bất kỳ sản phẩm nào đó từ chúng tôi, người sử dụng tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ (“Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện và chính sách bổ sung đó được dẫn chiếu ở đây và/hoặc có sẵn bằng đường dẫn. Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn người sử dụng trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và/hoặc người đóng góp nội dung.

Bạn lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này thì bạn không nên truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.

Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để có thể hiển thị chính xác nhất những thông tin trên trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang web này không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật nhất. Các tài liệu trên trang web này chỉ cung cấp thông tin chung và bạn không nên sử dụng chúng làm cơ sở duy nhất để ra quyết định mà không tham khảo thêm các nguồn thông tin khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin trên trang web này.

Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để có thể hiển thị chính xác nhất những thông tin chi tiết (màu sắc, kích thước, …) của sản phẩm trên trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình thiết bị của bạn hiển thị chính xác hình ảnh và màu sắc của sản phẩm như trong thực tế. Cây cối là sinh vật sống và thực tế khi bạn nhận hàng, chúng có thể không hoàn toàn giống với hình ảnh bạn nhìn thấy trên trang web này.

Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi có thể thay đổi giá của các sản phẩm mà không cần thông báo trước. Giá của tất sản phẩm có thể thay đổi và được cập nhật tại thời điểm đặt mua trên trang web này.

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ (hoặc bất kỳ thành phần hoặc nội dung nào trong đó) vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngưng hoặc ngừng bất kỳ dịch vụ nào.

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào mà bạn đã đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, giới hạn hoặc hủy số lượng mua đối với mỗi người hoặc mỗi đơn hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, hoặc sử dụng cùng một tài khoản thanh toán, hoặc có cùng địa chỉ thanh toán hoặc địa chỉ giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với bạn qua email hoặc số điện thoại bạn cung cấp tại thời điểm đặt hàng.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản đầy đủ và chính xác nhất cho tất cả các giao dịch thực hiện với chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản của mình và các thông tin khác (email, số điện thoại, địa chỉ, …) để hoàn tất các giao dịch của bạn và để chúng tôi có thể liên hệ với bạn khi cần thiết.

Một số nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba. Các đường dẫn tới bên thứ ba trên trang web này có thể chuyển bạn tới các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá nội dung hoặc tính chính xác của thông tin của bên thứ ba và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số tài liệu cụ thể (ví dụ: bài viết, bài dự thi, hình ảnh, …), hoặc không có yêu cầu từ phía chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, bình luận hoặc bất kỳ tài liệu nào khác cho chúng tôi bằng email, qua bưu điện, qua các phương thức trực tuyến hoặc các phương thức khác, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối và sử dụng một cách không hạn chế bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào mà bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ (1) giữ bí mật bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, (2) trả tiền cho bất kỳ ý kiến nào, (3) trả lời bất kỳ nhận xét nào.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định một cách chủ quan là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu, phản cảm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc vi phạm các Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng các nhận xét hoặc tài liệu bạn gửi sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, nhân thân, các quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng các nhận xét hoặc tài liệu bạn gửi sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ, bất hợp pháp, lạm dụng, tục tĩu hoặc chứa bất kỳ virus máy tính hoặc phần mềm độc hại có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web liên quan nào theo bất kỳ cách nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả, mạo danh là ai đó không phải là chính bạn hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét hoặc tài liệu từ bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét hoặc tài liệu mà bạn đưa ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ bình luận hoặc tài liệu được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân bạn chia sẻ với chúng tôi được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi và bạn cho thể xem chi tiết tại đây.

Bằng việc sử dụng trang này, bạn đồng ý và đảm bảo rằng:
(1) Tất cả thông tin đăng ký bạn gửi là đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ;
(2) Bạn sẽ duy trì những thông tin đó chính xác và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký khi cần thiết;
(3) Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý và đồng ý tuân thủ các Điều khoản dịch vụ này;
(4) Bạn không dưới 18 tuổi;
(5) Bạn sẽ không truy cập trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay bất kỳ cách nào khác;
(6) Bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc trái phép;
(7) Việc bạn sử dụng trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối tất cả việc sử dụng trang web hiện tại hoặc tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

Đôi khi, trên trang web của chúng tôi có thể có lỗi đánh máy, thông tin thiếu sót hoặc không chính xác có thể liên quan tới mô tả sản phẩm, giá, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển, thời gian vận chuyển và tình trạng còn hàng. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, thông tin thiếu sót hoặc không chính xác nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng mà không cần phải thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng của mình). Trong trường hợp chúng tôi thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với bạn qua email hoặc số điện thoại bạn cung cấp tại thời điểm đặt hàng.

Ngoài các hành vi bị cấm khác được quy định trong Điều khoản dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web này hoặc nội dung của nó:
(1) cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật;
(2) lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi nào trái pháp luật;
(3) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc hoặc bất kỳ luật nào địa phương, quốc gia hoặc quốc tế;
(4) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác;
(5) quấy rối, lạm dụng, lăng mạ, làm tổn hại, phỉ báng, vu khống, chê bai, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng khuyết tật;
(6) gửi thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn;
(7) tải lên hoặc phát tán virus hoặc bất kỳ loại mã độc nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của chúng tôi hoặc của bất kỳ trang web liên quan, các trang web khác hoặc Internet;
(8) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác;
(9) gửi thư rác, lừa đảo, lấy cớ, thu thập thông tin;
(10) vì bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức;
(11) can thiệp hoặc phá hoại các tính năng bảo mật của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web liên quan, các trang web khác hoặc Internet.

Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web liên quan nếu bạn vi phạm bất kỳ mục đích sử dụng nào bị cấm.

Trong giới hạn cho phép tối đa của pháp luật, chúng tôi không đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi hoặc các chức năng được tích hợp trong đó luôn có sẵn, có thể truy cập, không bị gián đoạn, đúng lúc, an toàn, chính xác, hoàn thiện hoặc không bị lỗi, rằng các lỗi phát sinh, nếu có, sẽ được khắc phục, hoặc rằng trang web của chúng tôi và/hoặc máy chủ sẽ sẵn có những chức năng an toàn với virus hoặc bất cứ mã, lệnh, chương trình hoặc thành tố có hại nào khác.
 
Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả thu được từ việc sử dụng dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.
 
Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong một khoảng thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 
Bạn thừa nhận rằng mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc vận hành của trang web và/hoặc dịch vụ của chúng tôi sẽ thuộc về người sử dụng trong giới hạn cho phép tối đa của pháp luật.

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho chúng tôi và đối tác, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp và nhân viên của chúng tôi không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ kết hợp bằng cách tham chiếu hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền của bên thứ ba.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó vẫn có thể được thi hành trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép và phần không thể thi hành sẽ được tách ra khỏi các Điều khoản dịch vụ này, và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác còn lại.

Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi thỏa thuận này chấm dứt cho mọi mục đích.

Các Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bị bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi nữa hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu theo đánh giá riêng của chúng tôi, bạn không tuân thủ hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các khoản công nợ đến và bao gồm ngày chấm dứt; và/hoặc theo đó chúng tôi có thể từ chối bạn quyền truy cập trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Các Điều khoản dịch vụ này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động được chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến dịch vụ của chúng tôi cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi, đồng thời chi phối việc bạn sử dụng trang web này hoặc dịch vụ của chúng tôi, thay thế mọi thỏa thuận, thông tin liên lạc và đề xuất trước đó hoặc hiện tại, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi phiên bản trước của Điều khoản dịch vụ).

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản dịch vụ này sẽ không được sử dụng để gây bất lợi cho bên soạn thảo.

Các Điều khoản dịch vụ này và mọi thỏa thuận riêng biệt theo đó chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam.

Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ vào bất kỳ lúc nào tại trang này.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng bản cập nhật hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để nắm bắt những thay đổi. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi có bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Điều khoản dịch vụ nghĩa là bạn đã đồng ý và chấp nhận những thay đổi đó.

Các câu hỏi về Điều khoản dịch vụ phải được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email vuonnhangoai@vuonnhangoai.com.