Site icon vườn nhà ngoại

Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này mô tả cách www.vuonnhangoai.com (“trang web” hoặc “chúng tôi”) thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc mua hàng từ trang web.

Sau khi xem xét chính sách này, nếu bạn có thêm câu hỏi, muốn biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email vuonnhangoai@vuonnhangoai.com.

Khi bạn truy cập vào trang web, chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, sự tương tác của bạn với trang web và thông tin cần thiết để xử lý giao dịch mua hàng của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm thông tin nếu bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ khách hàng. Trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi gọi mọi thông tin về một cá nhân có thể nhận dạng được (bao gồm thông tin bên dưới) là “Thông tin cá nhân”. Bạn hãy xem danh sách bên dưới để biết thêm thông tin về những Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và lý do thu thập.

 • Thông tin về thiết bị
  • Mục đích thu thập: để tải trang web một cách chính xác cho bạn và thực hiện phân tích về việc sử dụng trang web để tối ưu hóa trang web của chúng tôi.
  • Nguồn thu thập: được thu thập tự động khi bạn truy cập trang web của chúng tôi bằng cookie, tệp nhật ký, đèn hiệu web, thẻ hoặc pixel.
  • Tiết lộ vì mục đích kinh doanh: được chia sẻ với đơn vị vận hành của chúng tôi.
  • Thông tin cá nhân được thu thập: phiên bản trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ, thông tin cookie, trang web hoặc sản phẩm bạn xem, cụm từ tìm kiếm và cách bạn tương tác với trang web.
 • Thông tin về đơn hàng
  • Mục đích thu thập: để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn để hoàn thành hợp đồng của chúng tôi, xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp vận chuyển và cung cấp cho bạn hóa đơn và/hoặc xác nhận đơn hàng, liên lạc với bạn, kiểm tra các đơn đặt hàng của chúng tôi để phát hiện rủi ro hoặc gian lận tiềm ẩn, và khi phù hợp với các ưu tiên bạn đã chia sẻ với chúng tôi, để cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.
  • Nguồn thu thập: thu thập từ bạn.
  • Tiết lộ vì mục đích kinh doanh: được chia sẻ với đơn vị vận hành của chúng tôi.
  • Thông tin cá nhân được thu thập: tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán (bao gồm số thẻ tín dụng, địa chỉ email và số điện thoại).

Trang web không dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin cá nhân từ trẻ em. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và tin rằng con bạn đã cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên để yêu cầu xóa bỏ.

Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ và thực hiện hợp đồng với bạn, như được mô tả ở trên.
 
Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, để đáp ứng trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét hoặc yêu cầu hợp pháp khác về thông tin chúng tôi nhận được hoặc để bảo vệ quyền của chúng tôi.

Như được mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu hoặc thông tin tiếp thị mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm: chào bán sản phẩm, xử lý thanh toán, vận chuyển và thực hiện đơn đặt hàng của bạn, đồng thời giúp bạn cập nhật về các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi mới.

Cookie là một lượng nhỏ thông tin được tải xuống máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng một số cookie khác nhau, bao gồm cookie chức năng, hiệu suất, quảng cáo và mạng xã hội hoặc nội dung. Cookie giúp trải nghiệm duyệt web của bạn tốt hơn bằng cách cho phép trang web ghi nhớ các hành động và tùy chọn của bạn (chẳng hạn như thông tin đăng nhập và lựa chọn khu vực). Điều này có nghĩa là bạn không phải nhập lại thông tin này mỗi lần quay lại trang web hoặc duyệt từ trang này sang trang khác. Cookie cũng cung cấp thông tin về cách mọi người sử dụng trang web, chẳng hạn như đây là lần đầu tiên họ truy cập hay họ là khách truy cập thường xuyên.
 
Chúng tôi sử dụng các cookie để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và để cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này để phản ánh những thay đổi trong thực tế vận hành của chúng tôi hoặc vì các lý pháp lý hoặc quy định khác.

Như có lưu ý ở trên, nếu bạn muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp trong phần “Thông Tin Liên Hệ” ở trên.
 
Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi đối với khiếu nại của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan.
Exit mobile version